DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
GIÁO TRÌNH - BÀI GIẢNG - TÀI LIỆU THAM KHẢO (BOOK) >
Khoa: Khoa Học Nông Nghiệp Và CNSH >
Sinh Học Ứng Dụng >
Giống - Chọn Giống >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4159

Nhan đề: Pháp lệnh Giống cây trồng
Từ khoá: Pháp lệnh
Giống
Cây trồng
Nông nghiệp
Issue Date: 2004
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Tóm tắt: Trình bày những văn bản, pháp lệnh, quy định chung của chủ tịch nước về quản lý và bảo tồn nguồn gen cây trồng. Nghiên cứu, chọn, tạo, khảo nghiệm, công nhận giống cây trồng mới và bình tuyển công nhận cây mẹ. Bảo hộ giống cây trồng mới. Quản lý chất lượng giống cây trồng
Mô tả: 46 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4159
Appears in Collections:Giống - Chọn Giống

Files in This Item:

File Description SizeFormat
phaplenhgiongcaytrong.pdf9,07 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback