DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Báo Cáo Thực Tập >
Khoa: Công Nghệ Hóa Học Và Thực Phẩm - BC >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3157

Nhan đề: Biến đổi hóa sinh của trái cây
Tác giả: Trần, Bích Lam (Hướng dẫn)
Từ khoá: Công nghệ hóa
Biến đổi sinh hóa
Công nghệ thực phẩm
Trái cây
Issue Date: 10-Nov-2011
Tóm tắt: Trình bày về các thành phần hóa học của quả, quá trình sinh lý xảy ra trong mô của quả và các biến đổi sinh lý hóa sinh khi quả chín cũng như khi chế biến và bảo quản.
Mô tả: 31 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3157
Appears in Collections:Khoa: Công Nghệ Hóa Học Và Thực Phẩm - BC

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Bien doi hoa cua trai cay.pdf1,94 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback