DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
TÀI LIỆU THAM KHẢO - GIẢI TRÍ >
Kinh Tế >
Kinh Tế Sản Xuất >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2547

Nhan đề: Gắn phát triển Đồng bằng sông Cửu Long với phát triển kinh tế biển
Tác giả: Thái, Chí Bình
Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh: Trung tâm đào tạo từ xa
Từ khoá: Kinh tế biển
Nông nghiệp
Phát triển kinh tế
Issue Date: 28-Sep-2011
Tóm tắt: Trình bày về mối quan hệ giữa việc khai thác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long và kinh tế vùng biển Đông bằng việc hiện đại hóa nền nông nghiệp-nông thôn, hội nhập hàng hóa nông-thủy sản, gắn kinh tế nông nghiệp nước ngọt với kinh tế biển.
Mô tả: 9 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2547
Appears in Collections:Kinh Tế Sản Xuất

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ganphattriendongbangsongcuulong.pdf120,56 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback