DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
GIÁO TRÌNH - BÀI GIẢNG - TÀI LIỆU THAM KHẢO (BOOK) >
Khoa: Khoa Học Nông Nghiệp Và CNSH >
Sinh Học Ứng Dụng >
Giống - Chọn Giống >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1892

Nhan đề: Giáo trình môn học hoa màu (bắp - đậu xanh - khoai lang). Khoai lang
Tác giả: Dương Minh
Từ khoá: Khoai lang
Nông nghiệp
Cây lương thực
Issue Date: 2008
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ- Khoa Nông nghiệp
Tóm tắt: Trình bày về nguồn gốc và lịch sử cây khoai lang, các đặc điểm sinh học, nhu cầu sinh thái. Qua đó nêu lên hiện trạng, tiềm năng phát triển của ngành trồng khoai lang, các kỹ thuật canh tác, phương pháp chọn và nhân giống cây này. Đồng thời nêu lên những công dụng và giá trị dinh dưỡng mà loại thực phẩm này mang lại.
Mô tả: 36 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1892
Appears in Collections:Giống - Chọn Giống

Files in This Item:

File Description SizeFormat
khoai lang.pdf1,5 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback