DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
TÀI LIỆU THAM KHẢO - GIẢI TRÍ >
Văn Học - Nghệ Thuật - Lịch Sử - Danh Nhân >
Văn Học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1381

Nhan đề: Truyện Kiều: Phân đoạn Kiều mắc lừa Sở Khanh
Tác giả: Nguyễn Du (1766-1820)
Từ khoá: Truyện Kiều
Văn học Việt Nam
Nguyễn Du
Văn học thế kỷ 18
Văn học cận đại
Văn học
Việt Nam
Issue Date: 1825
Tóm tắt: Sau khi thấy Kiều tự tử, Tú Bà sợ làm căng sẽ bị mất cả chì lẫn chài bèn bày mưu với Sở Khanh - một tên du côn là tay chân của mụ lừa Thúy Kiều để mụ có lý do ép nàng ra tiếp khách. Kiều trúng kế, bị đánh một trận "hoa dập gió vùi" và phải thực hiện theo ý tú bà.
Mô tả: 20 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1381
Appears in Collections:Văn Học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Kieu Mac Lua So Khanh.pdf295,12 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback