DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
TÀI LIỆU THAM KHẢO - GIẢI TRÍ >
Văn Học - Nghệ Thuật - Lịch Sử - Danh Nhân >
Văn Học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1377

Nhan đề: Truyện Kiều: Phân đoạn Kiều gặp Từ Hải
Tác giả: Nguyễn Du (1766-1820)
Từ khoá: Truyện Kiều
Văn học Việt Nam
Nguyễn Du
Văn học thế kỷ 18
Văn học cận đại
Văn học
Việt Nam
Issue Date: 1825
Tóm tắt: Kiều trốn Quan âm các, được sư Giác Duyên cho ở nhờ sau đó gởi nàng qua Bạc Hạnh, một người quen. Không ngờ Bạc Hạnh và Tú bà là đồng bọn. Kiều lần thứ 2 bị đẩy vào lầu xanh. Ở đây, Kiều gặp Từ Hải - một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. Kiều được Từ Hải chuộc về và hết mực thương yêu.
Mô tả: 21 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1377
Appears in Collections:Văn Học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Kieu Gap Tu Hai.pdf293,85 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback