DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Báo Cáo Thực Tập >
Khoa: Công Nghệ Thông Tin - BC >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1333

Nhan đề: Các bài toán Sudoku
Tác giả: Trần, Quảng Hồng (Hướng dẫn)
Lê, Quang Tâm
Lưu, Văn Viết
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Từ khoá: Công nghệ thông tin
Tin học
Thiết kế mạng
Mạng máy tính
Issue Date: 2009
Trích dẫn: Báo cáo tốt nghiệp
Mô tả: 120 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1333
Appears in Collections:Khoa: Công Nghệ Thông Tin - BC

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Cac bai toan Sudoku.pdf2,59 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback