DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Báo Cáo Thực Tập >
Khoa: Công Nghệ Thông Tin - BC >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1058

Nhan đề: Chương trình thi trắc nghiệm
Tác giả: Nguyễn, Xuân Cường
Trần, Anh Minh
Trần, Chí Kiên
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Từ khoá: Công nghệ thông tin
Công nghệ
Xây dựng hệ thống
Thi trắc nghiệm
Issue Date: 2008
Trích dẫn: Khóa luận tốt nghiệp
Mô tả: 67 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1058
Appears in Collections:Khoa: Công Nghệ Thông Tin - BC

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Chuong trinh thi trac nghiem.pdf1,81 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback