DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Báo Cáo Thực Tập >
Khoa: Công Nghệ Thông Tin - BC >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1056

Nhan đề: Chương trình quản lý nhân sự và tiền lương tại công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Hữu
Tác giả: Đinh, Thanh Hồng
Huỳnh, Vĩnh Thái
Đinh, Thị Kim Loan
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Từ khoá: Công nghệ thông tin
Công nghệ
Tin học
Quản lý nhân sự
Tiền lương
Quản lý nhân sự và tiền lương
Phú Hòa
Issue Date: 2008
Trích dẫn: Báo cáo tốt nghiệp
Tóm tắt: Trình bày khái quát về chương trình quản lý nhân sự và tiền lương tại công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Hữu với các chức năng như: Quản lý thông tin, theo dõi thời gian làm việc của nhân viên, theo dõi quá trình diễn biến lương cho nhân viên - công nhân, theo dõi quá trình chuyển công tác nhân viên trong nọi bộ công ty...
Mô tả: 50 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1056
Appears in Collections:Khoa: Công Nghệ Thông Tin - BC

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Chuong trinh quan ly nhan su va tien luong.pdf1,99 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback