DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Báo Cáo Thực Tập >
Khoa: Công Nghệ Thông Tin - BC >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1054

Nhan đề: Chương trình quản lý mua bán sách cho một cửa hiệu sách
Tác giả: Nguyễn, Duy Thái
Mai, Thuận An
Lê, Công Đức
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Từ khoá: Công nghệ thông tin
Công nghệ
Hệ thống
Quản lý
Mua bán sách
Hiệu sách
Issue Date: 2008
Trích dẫn: Báo cáo tốt nghiệp
Mô tả: 51 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1054
Appears in Collections:Khoa: Công Nghệ Thông Tin - BC

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Chuong trinh quan ly mua ban sach.pdf515,73 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback