DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Log In
 

NTTLIB >
LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Báo Cáo Thực Tập >
Khoa: Công Nghệ Thông Tin - BC >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1034

Nhan đề: Bảo mật và An ninh cho hệ thống mạng doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn, Kim Quốc (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thanh Kha
Nguyễn, Tú Trung
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Từ khoá: Công nghệ thông tin
Công nghệ
Tin học
Bảo mật
An ninh
Hệ thống mạng
Issue Date: 2008
Trích dẫn: Báo cáo tốt nghiệp
Mô tả: 127 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1034
Appears in Collections:Khoa: Công Nghệ Thông Tin - BC

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Bao mat va an ninh cho he thong mang doanh nghiep.pdf4,34 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback