DSpace     DSpace
DSpace
DSpace Đăng nhập
 

NTTLIB >

Tiếng Việt   English  

Chào mừng Bạn đọc đến với website Tài Nguyên Số Trường Đại học Nguyễn Tất Thành !

      Website Tài Nguyên Số được Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sưu tầm, tập hợp và phát triển nhằm mục đích phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên, cán bộ công nhân viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.


Tìm kiếm

 

Các đơn vị trong Thư viện số

Chọn một đơn vị để duyệt các bộ sưu tập.

  DSpace BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ (ARTICLE) [3947]
  DSpace BỘ SÁCH TRA CỨU [1]
  DSpace CÁC BÀI VIẾT VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NTT [14]
  DSpace GIÁO TRÌNH - BÀI GIẢNG - TÀI LIỆU THAM KHẢO (BOOK) [2064]
  DSpace LUẬN ÁN , LUẬN VĂN(THESIS)- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (REPORT)- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC [488]
  DSpace NỘI SAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH [17]
  DSpace PHIM KHOA HỌC - TƯ LIỆU - KÝ SỰ [112]
  DSpace PHIM TƯ LIỆU VỀ BÁC HỒ [24]
  DSpace TÀI LIỆU THAM KHẢO - GIẢI TRÍ [704]

Hỗ trợ

Phần mềm dùng để đọc các tài liệu điện tử.

  DSpace Phần mềm đọc tập tin PDF (Foxit Reader)
  DSpace Phần mềm đọc tập tin PDF (Acrobat Reader)
  DSpace Phần mềm đọc tập tin PRC (Mobipocket Reader)
  DSpace Phần mềm giải nén tập tin (WinRAR)

 

Thư Viện Số Đại học Nguyễn Tất Thành
   Địa chỉ:298A, Nguyễn Tất Thành, P. 13, Q. 4, TP HCM
 Điện thoại:08 7300 9660 - Email: thuvienntt@ntt.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Phiên bản 1.7.1 - Góp ý